Nulmeting en monitoring van biodiversiteit

U wilt op basis van een nulmeting de huidige biodiversiteit op lokaal niveau (gebied/locatie) in kaart brengen en u wilt de ontwikkeling van de biodiversiteit vervolgens monitoren. Dit kan zowel in de tijd als in vergelijking met één of meerdere referentiegebieden.

Nulmeting

Onderzoeksvragen

Overheden, organisaties of bedrijven die meetbaar willen hebben wat de impact van hun beleid of bedrijfsvoering op de lokale biodiversiteit is, kiezen voor deze methode.
Denk hierbij aan onderzoeksvragen zoals:

1) Ik heb een verbeterambitie of -beleid voor een specifiek gebied en wil een nulmeting doen.
2) Ik ben wettelijk verplicht om een nulmeting te doen bijvoorbeeld bij een bouw- of saneringsproject.
3) Ik wil periodiek meten of mijn (maai)beleid effect heeft.
4) Ik wil meten of mijn gebouw met groene gevels/daken, binnentuinen etc. een positief effect heeft op de lokale biodiversiteit.
5) Ik wil gebied A vergelijken met gebied B om te toetsen of mijn beleid/ingrijpen effect heeft.
6) Ik heb/beheer een zonneweide en wil de biodiversiteitsontwikkeling monitoren.

Onderzoekstechniek

Afhankelijk van de gewenste mate van inzicht in het totale lokale ecosysteem wordt voor een van onderstaande onderzoeksopties gekozen:
1) Insectscan: voor bedrijven, overheden en organisaties die de insecten-biodiversiteit willen monitoren. Insecten vormen een hele belangrijke taxonomische groep en zijn vaak een indicator voor de kwaliteit van het ecologisch systeem.
2) Biodiversiteitsscan: voor bedrijven, overheden en organisaties die een goed beeld van een complex ecosysteem willen hebben en dit periodiek willen monitoren. Vissen, amfibieën en zoogdieren kunnen worden gedetecteerd, vaak gebeurt dit op basis van watermonsters. Over specifieke onderzoeksvraagstukken kunnen onze experts adviseren en de juiste monstername- strategie formuleren.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan