Impact assessment van een product, proces of gebouw op biodiversiteit

Wilt u een totale beoordeling hebben van de mogelijke impact die uw product, proces of gebouw heeft op de biodiversiteit.

Impact

Onderzoeksvragen

Overheden, organisaties of bedrijven die de impact van een product, proces of gebouw op het milieu dienen aan te tonen, kiezen voor deze methode. In aanbestedingen, bij productontwikkeling of bij non-financial reporting speelt dit een steeds belangrijkere rol.

Bij een impact assessment ligt de nadruk op het meetbaar maken van uw totale biodiversiteitsimpact, van grondstof tot eindproduct/-project.

Onderzoekstechniek

Afhankelijk van uw onderzoeksvraag wordt de aanpak bepaald. Veelal maken we gebruik van de methodiek van een Levens-Cyclus-Analyse (LCA) om de totale impact van een product, proces of gebouw op de omgeving in kaart te brengen.

Hierbij kan de impact op biodiversiteit zowel via rekenkundige modellen als via daadwerkelijke E-DNA analyses (of een combinatie van beiden) in kaart worden gebracht.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan