Gerichte detectie van soorten

U wilt specifiek weten of één of meerdere, beschermde of plaag diersoorten aanwezig is/zijn.

Gerichte detectie

Onderzoeksvragen

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toetsen of invasieve soorten, zoals de Amerikaanse rivierkreeft of de Japanse duizendknoop, al dan niet aanwezig zijn.

Maar ook gericht onderzoek of bepaalde bedreigde diersoortenaanwezig zijn, bijvoorbeeld of er vissen aanwezig zijn in poelen. Ook sommige ecologische vraagstukken kunnen hiermee getoetst worden, bijvoorbeeld studies naar het migratiegedrag van bepaalde diersoorten.

Onderzoekstechniek

1) Gericht onderzoek naar invasieve exoten.
2) Quickscan biodiversiteit gericht op detectie van één of enkele soorten.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan