Risicobeoordeling binnenklimaat

Een gebouw met een slecht binnenklimaat werkt contraproductief. Dat is al vele malen gebleken. De gebruikers krijgen allerlei gezondheidsklachten en presteren onder de maat. Daarom is het van groot belang dat er regelmatig een risicobeoordeling plaatsvindt om te onderzoeken of de kwaliteit van het binnenklimaat aan de vereiste veiligheids- en gezondheidsnormen voldoet. Meten is weten; onderzoeksresultaten zijn de enige maatstaf om te kunnen bepalen of de gezondheidsklachten al dan niet gegrond zijn.

Meten is weten

Over welke risico’s gaat het nu eigenlijk? Die kunnen veroorzaakt worden door asbest, legionella of verontreiniging van de luchtbehandelinginstallatie. SGS Search wordt regelmatig door tal van opdrachtgevers ingeschakeld om een risicobeoordeling van het binnenklimaat uit te voeren. Daarvoor onderzoeken wij de kwaliteit van de lucht ,het water en stellen we eventuele akoestische-, licht- of tochtproblemen vast. Aan de hand van onze onderzoeksrapporten stellen wij vervolgens een risicobeoordeling op en doen daarbij aanbevelingen op welke manier de eventuele risico’s beheerbaar zijn en blijven. Soms is er geen of nauwelijks sprake van verontreiniging van de luchtbehandeling- of drinkwaterinstallatie, maar op termijn kan de situatie verslechteren. Onze adviseurs geven dan in hun rapportage aan hoe de gebouweigenaar dit kan voorkomen en met welke termijn hij daarbij rekening moet houden.  

Eenduidige rapportagesRisicobeoordelingen

Preventief en regulier onderhoud kunnen voorkomen dat de kwaliteit van het binnenklimaat verslechtert. Ook daarvoor bevatten onze eenduidig opgestelde rapportages van de risicobeoordelingen helder geformuleerde adviezen en aanbevelingen. Opdrachtgevers kunnen aan de hand van onze rapportages hun medewerkers geruststellen dat de kwaliteit van het binnenklimaat aan de geldende normen voldoet en duidelijk maken welke maatregelen zij treffen om dat ook zo te houden. Er is iedereen immers veel aan gelegen om sick building syndrome kost wat kost te voorkomen. Dat is slecht voor het imago van een organisatie en bovendien kostbaar, omdat de arbeidsproductiviteit daardoor vaak daalt. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Onafhankelijk advies

Regelmatig verschijnen er krantenberichten over gezondheidsklachten als gevolg van een slecht binnenklimaat.…

Lees meer

Risicobeoordeling binnenklimaat

Een gebouw met een slecht binnenklimaat werkt contraproductief. Dat is al vele malen gebleken. De gebruikers…

Lees meer

Microbiologisch onderzoek

Microbiologisch onderzoek toont aan of een locatie of binnenklimaat aan alle geldende hygiëne-eisen voldoet.…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Gerelateerde referenties