Onafhankelijk advies

Regelmatig verschijnen er krantenberichten over gezondheidsklachten als gevolg van een slecht binnenklimaat. De term ‘sick building syndrome’ is in Nederland inmiddels al aardig ingeburgerd. Om te voorkomen dat een slecht binnenklimaat leidt tot een verslechtering van de werksfeer en productiviteit, kan onafhankelijk onderzoek naar én onafhankelijk advies over het binnenklimaat uitsluitsel geven.

Meten geeft zekerheid 

SGS Search is gespecialiseerd in binnenklimaatonderzoeken, zoals akoestisch onderzoek, stofonderzoek, olfactorisch onderzoek, legionella-onderzoek en microbiologisch onderzoek. SGS Search levert een compleet dienstenpakket om een gezond binnenklimaat te garanderen. Dat bestaat uit onafhankelijk onderzoek en bijpassend binnenklimaatadvies, want beide diensten zijn nauw met elkaar verbonden. Uit deskundig laboratoriumonderzoek blijkt of het binnenklimaat vervuild is door stof, bacteriën of schimmels. Onze deskundige bouwkundige en installatietechnische adviseurs stellen vervolgens in nauwe samenwerking met een onafhankelijk laboratorium vast of er sprake is van enige vorm van binnenklimaatvervuiling.  

Volstrekt onafhankelijkOnafhankelijk advies

De onafhankelijkheid van onze adviezen en dienstverlening blijkt onder meer uit de zorgvuldige wijze waarop wij aan opdrachtgevers rapporteren, waarbij geheimhouding gegarandeerd is. Bij advisering over het binnenklimaat kunnen opdrachtgevers onze adviseurs ook inschakelen voor ondersteuning van interne en externe communicatie. Bovendien kunnen onze adviseurs medewerkers deskundig voorlichten over de kwaliteit van het binnenklimaat en eventuele maatregelen om dat te verbeteren.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Onafhankelijk advies

Regelmatig verschijnen er krantenberichten over gezondheidsklachten als gevolg van een slecht binnenklimaat.…

Lees meer

Risicobeoordeling binnenklimaat

Een gebouw met een slecht binnenklimaat werkt contraproductief. Dat is al vele malen gebleken. De gebruikers…

Lees meer

Microbiologisch onderzoek

Microbiologisch onderzoek toont aan of een locatie of binnenklimaat aan alle geldende hygiëne-eisen voldoet.…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Gerelateerde referenties