Microbiologisch onderzoek

Microbiologisch onderzoek toont aan of een locatie of binnenklimaat aan alle geldende hygiëne-eisen voldoet. Micro-organismen, zoals bacteriën, schimmels en gisten kunnen zich razendsnel vermenigvuldigen. En onder gunstige omstandigheden verspreiden ze zich in korte tijd over een groot oppervlak. Microbiologisch onderzoek kan dit voorkomen. SGS Search voert dit type onderzoek op grote schaal uit door heel Nederland.

HACCP-regels

In tal van branches worden hoge eisen gesteld aan hygiëne en infectiepreventie. Denk aan de voedingsmiddelenindustrie, de horeca, kantoren, fabrieken, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Als de HACCP-regels (Hazard Analysis and Critical Control Points; een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen) niet strikt worden nageleefd dreigt besmettingsgevaar, met nadelige gevolgen voor de gezondheid. Naast infectiepreventie door toetsing aan geldende hygiëne-eisen, kan microbiologisch onderzoek ook uitsluitsel geven bij gebouwgerelateerde klachten (Sick Building Syndrome). Daarvoor nemen onze gecertificeerde inspecteurs lucht- en contactmonsters in lucht- en klimaatbehandelingsinstallaties en werkruimten volgens geaccrediteerde onderzoeksmethoden.

Heldere rapportage

Stap 2 van het microbiologisch onderzoek gebeurt in een geaccrediteerd laboratorium dat de monsters onderzoekt. Na een incubatietijd worden de micro-organismen met behulp van biochemische reacties gedetermineerd. De opdrachtgever ontvangt vervolgens een rapport dat een helder overzicht geeft van de onderzoeksresultaten. Als de monsters aantonen dat de locatie of het binnenklimaat niet aan de hygiëne-eisen voldoet, gaat het rapport vergezeld van adviezen en aanbevelingen voor vervolgacties om besmettingshaarden aan te pakken.

Microbiologisch onderzoekGeïntegreerde dienstverlening

SGS Search is een internationaal opererend ingenieurs- en onderzoeksbureau dat de regie kan voeren bij infectiepreventie en de aanpak van microbiologische besmettingen. Onze milieukundige adviseurs kunnen microbiologisch onderzoek combineren met het nemen van watermonsters voor bijvoorbeeld legionella-onderzoek, milieukundig en asbestonderzoek, meetstaten, conditiemetingen en bouwkundige inspecties. De geïntegreerde dienstverlening van de SGS Search-bedrijven garandeert korte communicatielijnen, zodat er geen waardevolle informatie verloren gaat. Combinatie van diensten is ook kostenbesparend. Onze ervaren inspecteurs zijn volledig bevoegd om ter plaatse monsters en een eerste optische microscopie uit te voeren in onze mobiele laboratoria.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Onafhankelijk advies

Regelmatig verschijnen er krantenberichten over gezondheidsklachten als gevolg van een slecht binnenklimaat.…

Lees meer

Risicobeoordeling binnenklimaat

Een gebouw met een slecht binnenklimaat werkt contraproductief. Dat is al vele malen gebleken. De gebruikers…

Lees meer

Microbiologisch onderzoek

Microbiologisch onderzoek toont aan of een locatie of binnenklimaat aan alle geldende hygiëne-eisen voldoet.…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Gerelateerde referenties