Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek geeft inzicht in het soort en de hoeveelheid geluid dat geproduceerd wordt en of het voldoet aan de geldende grenswaarden. Als dat niet het geval is, blijkt uit hetzelfde onderzoek welke verbeteringen nodig zijn. Dankzij jarenlange ervaring in de gebouwde omgeving heeft SGS Search de kennis in huis om geluidsonderzoeken efficiënt uit te voeren.

Gezond binnenklimaat

Geluid speelt een belangrijke rol als het gaat om een gezond binnenklimaat. De wet schrijft voor wat de maximale blootstelling aan geluid mag zijn op de werkplek en in de woning. Geluidsonderzoek geeft inzicht in geluidshinder en -overlast op de werkplek én in de eigen leefomgeving, en zorgt ervoor dat de grenswaarden van het toegestane geluid niet overschreden worden.

Geluidsbelasting op de gevel

Bij nieuwbouw van woningen (of andere geluidsgevoelige objecten) en bij transformatie van gebouwen vereist de wetgever een gedegen onderzoek naar de geluidsbelasting op de gevel van bijvoorbeeld wegverkeer en industrie. SGS Search doet onafhankelijk onderzoek naar de geluidsbelasting op gevels, en geeft passend advies voor eventuele maatregelen om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan de gestelde grenswaarden.

Akoestisch onderzoek

Geluidshinder voor omwonenden

Alle bedrijven en organisaties die moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit zijn verplicht om voor hun bedrijfsactiviteiten een gedetailleerd akoestisch onderzoek te overleggen dat de geluidssituatie duidelijk in beeld brengt. SGS Search voert geluidsonderzoeken uit om de geluidsbelasting vast te stellen en om te bekijken of het aantal geproduceerde decibellen geen geluidshinder voor omwonenden oplevert.

Geluidsbeperkende oplossingen

Opdrachtgevers die door SGS Search een akoestisch onderzoek laten uitvoeren:
- ontvangen een helder onderzoeksrapport, met de resultaten in hoofdlijnen én in detail
- aanbevelingen en adviezen voor geluidsbeperkende oplossingen 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Onafhankelijk advies

Regelmatig verschijnen er krantenberichten over gezondheidsklachten als gevolg van een slecht binnenklimaat.…

Lees meer

Risicobeoordeling binnenklimaat

Een gebouw met een slecht binnenklimaat werkt contraproductief. Dat is al vele malen gebleken. De gebruikers…

Lees meer

Microbiologisch onderzoek

Microbiologisch onderzoek toont aan of een locatie of binnenklimaat aan alle geldende hygiëne-eisen voldoet.…

Lees meer

Akoestisch onderzoek

Om gezondheid op het werk en woongenot te waarborgen, zijn er geluidsnormen vastgesteld. Akoestisch onderzoek…

Lees meer

Gerelateerde referenties