Begeleiding bodemsanering

Blijkt uit eerder bodemonderzoek dat de grond verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om risico’s voor mens en milieu te beheersen of weg te nemen. De Wet Bodembescherming stelt een aantal eisen aan de sanering, zoals milieukundige begeleiding volgens de norm SIKB-BRL 6000. Om dit goed te laten verlopen en het gewenste rendement uit uw bodem te halen, kunt u het saneringsproject uitbesteden aan een projectmanager met de juiste expertise.

Wat de milieukundig begeleider voor u doet

De milieukundig begeleider stuurt het proces van de bodemsanering. De begeleider houdt toezicht, zorgt voor de naleving van de vergunningen, bemonstert en rapporteert aan u. Daarnaast controleert de milieukundige of de saneringsdoelstelling is bereikt door te zorgen voor een laatste bemonstering, een evaluatierapport en de bijbehorende administratie.

Begeleiding bodemsanering

Het projectmanagement bestaat uit de voorbereidende werkzaamheden. Zaken als het opstellen van een saneringsplan, het organiseren van een aanbestedingstraject en het verzorgen van de noodzakelijke meldingen en vergunningen neemt de projectmanager dan over.

Hoe kunnen we helpen?

SGS Search neemt de milieukundige begeleiding uit handen én verzorgt het projectmanagement rond de bodemsanering. Vooraf bepalen we samen of we het volledige traject uitvoeren of onderdelen daarvan. Van onze kant kunt u rekenen op een praktische aanpak die past bij uw vraagstuk en binnen de kaders van wet- en regelgeving. Op deze manier voldoet u niet alleen aan de Wet Bodembescherming, maar haalt u ook het meeste uit de te saneren bodem.

SGS Search is gecertificeerd om milieukundige begeleiding uit te voeren volgens SIKB-BRL 6000.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde diensten

Begrotingen

Gebouweigenaren, projectontwikkelaars en gemeenten die een werk willen uitvoeren, willen in eerste instantie…

Lees meer

Projectmanagement

Complexe en grootschalige nieuwbouw-, sanerings-, renovatie- en sloopprojecten vragen een helder en eenduidig…

Lees meer

Saneringsplannen

Saneringsonderzoek vormt de basis voor het ontwikkelen van bodemsaneringsplannen op maat. Het vergt inzicht…

Lees meer