Asbestonderzoek en saneringsbegeleiding

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesthoudende materialen zijn? Ongetwijfeld kent u er een aantal, maar zijn het er meer dan tien? Twintig misschien? Het herkennen van materialen die asbest bevatten, is werk voor specialisten. Experts die over voldoende kennis, ervaring en onderzoeksfaciliteiten beschikken om uitsluitsel te geven of een materiaal al dan niet asbesthoudend is. Geen wonder dat veel aannemers, gemeenten, vastgoedeigenaren, zakelijke dienstverleners en de industrie experts inschakelen als er zich vragen of problemen voordoen met asbesthoudende materialen.

Een zaak voor specialisten

SGS Search is al jarenlang marktleider op het gebied van asbestonderzoek en saneringsbegeleiding. Onze onderzoekers en adviseurs zijn specialisten die weten welke risico’s asbest met zich meebrengt. Zij zijn in staat deskundig te adviseren of asbest uit gebouwen of objecten verwijderd moet worden of rustig kan blijven zitten, mits onder voortdurende controle dat de asbesttoepassing niet verweert. Bovendien is het hun dagelijkse werk om asbestsaneringen deskundig en professioneel te begeleiden. 

Asbestonderzoek en saneringsbegeleiding

Klare taal

SGS Search Ingenieursbureau B.V. werkt voor de inventarisaties, de onderzoeken en de analyses van asbesthoudende materialen samen met SGS Search Laboratorium B.V., een onafhankelijk, RvA-geaccrediteerd laboratorium. Door inzet van mobiele laboratoria in het hele land kunnen onze veldwerkers en onderzoekers ter plaatse snel vaststellen of een materiaal asbest bevat. Als daarvoor een nadere analyse moet plaatsvinden, nemen zij ter plekke monsters. Deze worden vervolgens in onze stationaire laboratoria onderzocht met behulp van geavanceerde onderzoeksmethoden. Daarbij maken onze laboranten onder meer gebruik van speciale Scanning Elektronen Microscopen. De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een heldere, overzichtelijke rapportage. Daarin staan bovendien aanbevelingen en adviezen wat de beste oplossing is als er inderdaad een asbestprobleem is. Ook de saneringsbegeleiding is bij ons in vertrouwde handen.
 
Onze projectmanagers kennen de wet- en regelgeving en dragen de meest praktische, kostenefficiënte saneringsoplossingen aan. Kenmerkend voor de SGS Search-bedrijven is dat wij klare taal spreken die door de heldere formulering een antwoord geeft op alle asbestvragen. Bovendien blijkt dagelijks dat onze pragmatische adviezen en hands on aanpak veel asbestproblemen uit de wereld helpen. Als vastgoedeigenaar, -beheerder, projectontwikkelaar of woningcorporatie kunt u rekenen op snelle, flexibele dienstverlening van ervaren specialisten die doeltreffende oplossingen voor asbestvragen en -problemen kunnen aandragen en de asbestsanering deskundig kunnen begeleiden. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Asbestwetgeving

2017 is een jaar waarin veel verandert op de asbestmarkt. De grenswaarde voor amfibool…

Download

Onderzoekstechnieken asbest onder de loep

Onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium geeft uitsluitsel over de mogelijke…

Download

Asbestonderzoek in uw woning

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw woning. Het asbest zit vaak…

Download

Asbest in de installatiebranche

Ook al is asbest al meer dan 20 jaar verboden in Nederland, installateurs hebben…

Download

Asbestfeiten Magazine 2016

Hoe staat de asbestmarkt er anno nu precies voor? U leest het in het Asbestfeiten…

Download

Gerelateerde diensten

Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft…

Lees meer

Kostenramingen

Zodra de resultaten van een asbestinventarisatie bekend zijn, moeten er ramingen van de saneringskosten…

Lees meer

Begeleiding certificering asbest verwijderen SC 530

Asbest verwijderen is niet de kernactiviteit van uw organisatie. Maar u zou het wel onderdeel van uw…

Lees meer

Asbestonderzoek

In 80% van de gebouwen, gebouwd voor 1 juli 1993, zijn asbesthoudende materialen toegepast. In totaal…

Lees meer

Eindcontrolemetingen

Meten is weten. Doel van eindcontrolemetingen na asbestverwijdering is zeker te stellen dat een ruimte…

Lees meer

Contra-expertises

Twijfel is een slechte raadgever. In dat geval is het zaak om een onafhankelijke partij in te schakelen…

Lees meer

Projectmanagement

Complexe en grootschalige nieuwbouw-, sanerings-, renovatie- en sloopprojecten vragen een helder en eenduidig…

Lees meer

Asbestanalyses

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouw is toegepast, maar waarvan gebleken is dat het gevaren…

Lees meer

Asbestinventarisaties

Voorafgaand aan renovatie- of sloopwerkzaamheden, zijn gebouweigenaren bij oudere gebouwen verplicht…

Lees meer

Risicobeoordelingen asbest

Aan welke gezondheidsrisico’s zijn gebouwgebruikers blootgesteld als uit asbestinventarisatie blijkt…

Lees meer

Gerelateerde referenties