Validatiemeting asbest

Heeft u een slimmere manier gevonden om asbest te saneren met minder risico’s? Of is een situatie zo specifiek dat er simpelweg nog geen gevalideerde methode beschikbaar is? Een validatiemeting door een erkend bureau biedt uitkomst. We zorgen dat de activiteiten en methoden in de juiste risicoklasse terecht komen. Richting overheid heeft u betrouwbaar bewijs in handen dat u aan alle eisen voldoet.

SMA-rt zijn

Soms zijn er voor specifieke activiteiten of nieuw ontwikkelde saneringsmethoden in SMA-rt nog geen gevalideerde werkmethoden beschikbaar. Uit voorzorg worden ze op basis van het asbesthoudende product ingeschaald in de hoogste risicoklasse. Als u het idee heeft dat dit niet terecht is, kunt u een validatiemeting laten uitvoeren.

Validatiemeting asbest

Wat houdt de meting in?

Tijdens dit onderzoek stellen onze gecertificeerde asbestinspecteurs onder andere alle omgevingsfactoren vast en worden er luchtmetingen op personen en in de omgeving gedaan. Vervolgens toetsen we de asbestconcentraties die gemeten worden bij de verschillende werkzaamheden aan de grenswaarden. Op basis hiervan schalen we de activiteiten of methoden in de juiste risicoklasse in, uiteraard met het bijbehorend beheersregime. Er vindt ook altijd een toetsing plaats door een hoger veiligheidskundige (HVK).

Volgens SCi-548 en NEN 2939

Een validatiemeting kan niet zomaar door ieder bureau uitgevoerd worden. De overheid wil de zekerheid dat de validatiemetingen ook echt aan alle veiligheidsmaatregelen voldoen en dat ze uitgevoerd worden zoals beschreven in SCi-548 en NEN 2939. Onze validatiemetingen zijn voor Inspectie SZW een uiterst betrouwbare manier om nieuwe en specifieke saneringsmethoden in de bijbehorende risicoklasse in te delen. SGS Search heeft specialisten in huis die deze onderzoeken op korte termijn voor u kunnen uitvoeren.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig…

Download

Onderzoekstechnieken asbest onder de loep

Onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium geeft uitsluitsel over de mogelijke…

Download

Asbest in de installatiebranche

Ook al is asbest al meer dan 20 jaar verboden in Nederland, installateurs hebben…

Download

Asbestsanering van a tot z

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw gebouw. Het asbest zit vaak…

Download

Asbestonderzoek in uw woning

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw woning. Het asbest zit vaak…

Download

Hoe wordt u een asbestexpert?

Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. In de asbestopleidingen…

Download

Checklist asbestmanagement bij renovatieprojecten

Bij de aanbesteding van de renovatie van gebouwen en objecten die vóór 1994 zijn…

Download

Schema asbest in de bodem

Meer weten over asbest in de bodem? Download de folder 'Asbest - tot (en met) de…

Download

Asbestwetgeving 2017

2017 is een jaar waarin veel verandert op de asbestmarkt. De grenswaarde voor amfibool…

Download

Asbestfeiten Magazine, special edition

Het zal u niet ontgaan zijn: de asbestmarkt is volop in beweging. U leest er alles…

Download

Gerelateerde diensten

Validatiemeting asbest

Heeft u een slimmere manier gevonden om asbest te saneren met minder risico’s? Of is een situatie zo…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als…

Lees meer

Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd…

Lees meer

Inventory of Hazardous Materials (IHM) - Maritiem

Een Inventory of Hazardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen…

Lees meer

Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat…

Lees meer

Contra expertise asbest

Twijfel is een slechte raadgever. Een onafhankelijke partij kan snel uitsluitsel geven. Heeft u twijfels…

Lees meer

Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug…

Lees meer

Certificeringsbegeleiding asbest saneren

Asbest verwijderen is niet de kernactiviteit van uw organisatie. Maar u wilt het wel onderdeel van uw…

Lees meer

Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft…

Lees meer

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels…

Lees meer

Eindcontrolemeting na sanering

Meten is weten. Aan de hand van een eindcontrolemeting wordt na asbestsanering onderzocht of de ruimte…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Gerelateerde referenties