Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat worden, is het in sommige gevallen niet verplicht om het asbest te verwijderen. Een risicobeoordeling kan uitwijzen of het asbest verwijderd moet worden, of veilig kan blijven zitten.

Risico’s in kaart

Om actuele én potentiële blootstellingsrisico’s in kaart te brengen, neemt de gecertificeerde asbestinspecteur van SGS Search lucht- en stofmonsters. Deze worden in het laboratorium van SGS Search geanalyseerd. Onze adviseurs vertalen de onderzoeksresultaten naar een heldere rapportage met praktische adviezen en aanbevelingen. Hier staan ook de aanbevolen maatregelen in voor als er een verhoogd blootstellingsrisico is geconstateerd.

Wij kunnen ook een beheersplan opstellen met daarin eventuele gebruiksbeperkende maatregelen. Hierin staat beschreven welke maatregelen de opdrachtgever moet nemen om de ruimte veilig te kunnen blijven gebruiken. En welke beperkingen eventueel van toepassing zijn. Uiteraard hanteren de experts van SGS Search voor alle risicobeoordelingen de landelijk erkende NEN 2991.

Snelle respons

SGS Search werkt met oog voor de mens en het milieu. Maar ook financiële- en aansprakelijkheidsrisico’s moeten beheersbaar blijven. Daarom zijn wij snel ter plaatse, overal in Nederland, 24 uur per dag. Opdrachtgevers kunnen rekenen op onafhankelijke risicobeoordelingen en deskundige adviezen. Slechts in uitzonderingsgevallen blijkt directe actie noodzakelijk. Ook in die situaties kunt u op ons bouwen, bijvoorbeeld voor het communicatietraject rondom een risicobeoordeling, naar alle betrokkenen. 

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig…

Download

Onderzoekstechnieken asbest onder de loep

Onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium geeft uitsluitsel over de mogelijke…

Download

Asbest in de installatiebranche

Ook al is asbest al meer dan 20 jaar verboden in Nederland, installateurs hebben…

Download

Asbestsanering van a tot z

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw gebouw. Het asbest zit vaak…

Download

Asbestonderzoek in uw woning

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw woning. Het asbest zit vaak…

Download

Hoe wordt u een asbestexpert?

Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. In de asbestopleidingen…

Download

Checklist asbestmanagement bij renovatieprojecten

Bij de aanbesteding van de renovatie van gebouwen en objecten die vóór 1994 zijn…

Download

Schema asbest in de bodem

Meer weten over asbest in de bodem? Download de folder 'Asbest - tot (en met) de…

Download

Asbestwetgeving 2017

2017 is een jaar waarin veel verandert op de asbestmarkt. De grenswaarde voor amfibool…

Download

Asbestfeiten Magazine, special edition

Het zal u niet ontgaan zijn: de asbestmarkt is volop in beweging. U leest er alles…

Download

Gerelateerde diensten

Validatiemeting asbest

Heeft u een slimmere manier gevonden om asbest te saneren met minder risico’s? Of is een situatie zo…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als…

Lees meer

Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd…

Lees meer

Inventory of Hazardous Materials (IHM) - Maritiem

Een Inventory of Hazardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen…

Lees meer

Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat…

Lees meer

Contra expertise asbest

Twijfel is een slechte raadgever. Een onafhankelijke partij kan snel uitsluitsel geven. Heeft u twijfels…

Lees meer

Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug…

Lees meer

Certificeringsbegeleiding asbest saneren

Asbest verwijderen is niet de kernactiviteit van uw organisatie. Maar u wilt het wel onderdeel van uw…

Lees meer

Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft…

Lees meer

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels…

Lees meer

Eindcontrolemeting na sanering

Meten is weten. Aan de hand van een eindcontrolemeting wordt na asbestsanering onderzocht of de ruimte…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Gerelateerde referenties