Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug te vinden in gebouwen en objecten van vóór 1994. Als deze materialen slijten of verweren, kunnen ze gevaarlijk zijn voor de gebruikers van het gebouw. Met behulp van monstername en asbestanalyses brengen de specialisten van SGS Search de risico’s feitelijk in kaart.

Via monsternames risico’s inschatten

Om te kunnen constateren of een materiaal asbesthoudend is of niet, is het nemen en analyseren van een materiaalmonster noodzakelijk. Een geaccrediteerd laboratorium kan met zekerheid zeggen of het materiaal asbest bevat, welke soort asbest het betreft en of het asbest al dan niet hechtgebonden is. Met deze informatie is het risico goed in te schatten en kan worden bepaald of het asbesthoudende materiaal verwijderd moet worden.

Accreditatie asbestanalyse

SGS Search is voor het uitvoeren van laboratoriumonderzoek voor asbestanalyses volgens verschillende normen geaccrediteerd. Met deze accreditaties weet u zeker dat wij de juiste werkmethodes hanteren en dat uw onderzoek voldoet aan de wet- en regelgeving. Dit gaat om de volgende accreditaties:
- RvA-geaccrediteerd voor inspectie en testen
- Eindcontroles: NEN2990 en ISO160000-27
- Monsteranalyse: NEN 5896 en ISO14966
- Kleefmonsters: ISO1666-27 en VDI 3877 Blatt 1
- Voor risicobeoordelingen: NEN2991 en NEN2939

Asbestanalyse op locatie

Om snel uitsluitsel te kunnen geven, maken de laboranten van SGS Search gebruik van mobiele laboratoria. Deze zijn overal in het land inzetbaar, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Onze laboratoria zijn uitgerust met alle benodigde apparatuur voor monstername en asbestanalyses. Als een uitgebreidere analyse noodzakelijk is, bijvoorbeeld door middel van Scanning Elektronen Microscopie, maken we gebruik van één van onze stationaire laboratoria op strategische plaatsen in Nederland.

asbestanalyses

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Gerelateerde referenties