Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug te vinden in gebouwen en objecten van vóór 1994. Als deze materialen slijten of verweren, kunnen ze gevaarlijk zijn voor de gebruikers van het gebouw. Met behulp van monstername en asbestanalyses brengen de specialisten van SGS Search de risico’s feitelijk in kaart.

Update: asbesthoudend straalgrit

Het Dordtse bedrijf Eurogrit, dat straalmiddelen levert, heeft een partij straalgrit teruggeroepen waar asbest in verwerkt is. Het middel wordt gebruikt om roest te verwijderen of te voorkomen. Mogelijk 140 bedrijven hebben gewerkt met het verontreinigde straalgrit. Het aantal locaties waar het straalgrit gebruikt is, ligt mogelijk een stuk hoger.

Belangrijke maatregelen
De Inspectie SZW geeft aan dat alle bedrijven de mogelijk verontreinigde plekken in kaart moeten brengen aan de hand van een asbestinventarisatie. Indien nodig moeten de ruimtes gesaneerd worden. Daarnaast heeft de inspectie opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek naar de blootstellingsrisico’s in verschillende scenario’s. De Inspectie SZW heeft de belangrijkste maatregelen die bedrijven nu moeten treffen op een rij gezet.

Direct inzicht met een asbestanalyse
Wilt u snel zekerheid of uw locatie asbestveilig is? Met een asbestanalyse brengen we de risico’s feitelijk in kaart. Bij vragen over straalgrit kunt u contact met ons opnemen via asbest@sgssearch.nl of 088 – 214 66 00. Via deze calamiteitenlijn zijn we 24/7 bereikbaar voor calamiteitenmanagement en onderzoek, om u direct inzicht te geven in de feiten.

 

Risico’s inschatten

Om te kunnen constateren of een materiaal asbesthoudend is of niet, is het nemen en analyseren van een materiaalmonster noodzakelijk. Een geaccrediteerd laboratorium kan met zekerheid zeggen of het materiaal asbest bevat, welke soort asbest het betreft en of het asbest al dan niet hechtgebonden is. Met deze informatie is het risico goed in te schatten en kan worden bepaald of het asbesthoudende materiaal verwijderd moet worden.

Asbestanalyses op locatie

Om snel uitsluitsel te kunnen geven, maken de laboranten van SGS Search gebruik van mobiele laboratoria. Deze zijn overal in het land inzetbaar, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Onze laboratoria zijn uitgerust met alle benodigde apparatuur voor monstername en asbestanalyses. Als een uitgebreidere analyse noodzakelijk is, bijvoorbeeld door middel van Scanning Elektronen Microscopie, maken we gebruik van één van onze stationaire laboratoria op strategische plaatsen in Nederland.

asbestanalyses

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Schema asbest in de bodem

Asbest - tot (en met) de bodem uitgezocht

Download

Hoe wordt u een asbestexpert?

Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. In de asbestopleidingen…

Download

Checklist asbestmanagement bij renovatieprojecten

Bij de aanbesteding van de renovatie van gebouwen en objecten die vóór 1994 zijn…

Download

Asbestfeiten Magazine, special edition

Het zal u niet ontgaan zijn: de asbestmarkt is volop in beweging. U leest er alles…

Download

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig…

Download

Gerelateerde diensten

Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd…

Lees meer

Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als…

Lees meer

Inventory Hazardous Materials (IHM) - maritieme sector

Een Inventory Harzardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan…

Lees meer

Contra expertise asbest

Twijfel is een slechte raadgever. Een onafhankelijke partij kan snel uitsluitsel geven. Heeft u twijfels…

Lees meer

Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug…

Lees meer

Certificeringsbegeleiding asbest saneren

Asbest verwijderen is niet de kernactiviteit van uw organisatie. Maar u wilt het wel onderdeel van uw…

Lees meer

Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft…

Lees meer

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels…

Lees meer

Eindcontrolemeting na sanering

Meten is weten. Aan de hand van een eindcontrolemeting wordt na asbestsanering onderzocht of de ruimte…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Gerelateerde referenties