Eindcontrolemeting na sanering

Meten is weten. Aan de hand van een eindcontrolemeting wordt na asbestsanering onderzocht of de ruimte weer veilig te betreden is. Alleen erkende laboratoria mogen eindcontrolemetingen na asbestverwijdering uitvoeren. Met een groot landelijk netwerk is SGS Search in staat om door heel Nederland eindcontroles uit te voeren op het moment dat het u uitkomt.

Dienstverlening op maat

SGS Search zet mobiele laboratoria in om accuraat, flexibel en snel ter plekke eindcontroles te kunnen doen. We voeren alle onderzoeken en eindcontroles in eigen beheer uit; dat is onze kracht. Onze mobiele laboratoria zijn uitgerust met apparatuur om direct de vezelconcentratie in lucht-, materiaal- en stofmonsters te bepalen. Voor nog nauwkeurigere onderzoeken beschikken onze stationaire laboratoria op strategische plekken in het land over geavanceerde scanning elektronenmicroscopen. In al onze eindcontrolemetingen is de planning van opdrachtgevers leidend: uw planning is de onze. 

Snelle en heldere rapportage

Na de eindcontrole ontvangt u als opdrachtgever een helder rapport met de bevindingen. U weet dus snel of de ruimte weer veilig te betreden is, zonder gebruik te hoeven maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de eindrapportage worden ook de vereiste opleveringsdocumenten opgenomen, zodat u een helder en compleet beeld van het eindresultaat heeft.
SGS Search weet als geen ander welke normen wettelijk gelden, hoe wij deze moeten toepassen en hoe wij opdrachtgevers vervolgens de meest praktische oplossing kunnen bieden voor asbestvraagstukken.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig…

Download

Onderzoekstechnieken asbest onder de loep

Onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium geeft uitsluitsel over de mogelijke…

Download

Asbest in de installatiebranche

Ook al is asbest al meer dan 20 jaar verboden in Nederland, installateurs hebben…

Download

Asbestsanering van a tot z

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw gebouw. Het asbest zit vaak…

Download

Asbestonderzoek in uw woning

In de meeste gevallen levert asbest geen risico op in uw woning. Het asbest zit vaak…

Download

Hoe wordt u een asbestexpert?

Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. In de asbestopleidingen…

Download

Checklist asbestmanagement bij renovatieprojecten

Bij de aanbesteding van de renovatie van gebouwen en objecten die vóór 1994 zijn…

Download

Schema asbest in de bodem

Asbest - tot (en met) de bodem uitgezocht

Download

Asbestwetgeving 2017

2017 is een jaar waarin veel verandert op de asbestmarkt. De grenswaarde voor amfibool…

Download

Asbestfeiten Magazine, special edition

Het zal u niet ontgaan zijn: de asbestmarkt is volop in beweging. U leest er alles…

Download

Gerelateerde diensten

Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd…

Lees meer

Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als…

Lees meer

Inventory Hazardous Materials (IHM) - maritieme sector

Een Inventory Harzardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan…

Lees meer

Contra expertise asbest

Twijfel is een slechte raadgever. Een onafhankelijke partij kan snel uitsluitsel geven. Heeft u twijfels…

Lees meer

Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug…

Lees meer

Certificeringsbegeleiding asbest saneren

Asbest verwijderen is niet de kernactiviteit van uw organisatie. Maar u wilt het wel onderdeel van uw…

Lees meer

Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft…

Lees meer

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels…

Lees meer

Eindcontrolemeting na sanering

Meten is weten. Aan de hand van een eindcontrolemeting wordt na asbestsanering onderzocht of de ruimte…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Gerelateerde referenties