Contra-expertise asbest

Twijfel is een slechte raadgever. Een onafhankelijke partij kan snel uitsluitsel geven. Heeft u twijfels over de inhoud of kwaliteit van een asbestinventarisatierapport? SGS Search kan in dat geval een contra expertise voor u uitvoeren. Met meer dan twintig jaar ervaring in asbestonderzoeken, zijn wij een veelgevraagde partner voor het uitvoeren van contra expertises.

Onderzoek naar de feiten

Er zijn tal van situaties denkbaar, waarin een contra-expertise gewenst is. Heeft u een oud of onvolledig asbestinventarisatierapport? Of wilt u advies inwinnen om een geschil te beslechten? Met een contra-expertise toetsen onze ervaring inspecteurs het inventarisatierapport aan de huidige wet- en regelgeving. En als dat nodig is, voeren we ook het veldwerk opnieuw uit. Met gedegen onderzoek naar de feiten, nemen we alle twijfel weg.

contra-expertise

Pragmatische adviezen

Onze gekwalificeerde en ervaren onderzoekers en adviseurs staan voor u klaar in heel Nederland. Zij presenteren inzichtelijke, helder geformuleerde contra-expertises. De rapportage gaat vergezeld van pragmatische adviezen voor de aanpak van problemen. Partijen die SGS Search inschakelen voor een contra expertise weten zich verzekerd van snelle, doeltreffende dienstverlening op maat. Uw wensen staan centraal en vormen ons uitgangspunt.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Gerelateerde diensten

Validatiemeting asbest

Heeft u een slimmere manier gevonden om asbest te saneren met minder risico’s? Of is een situatie zo specifiek…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als er…

Lees meer

Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd…

Lees meer

Inventory of Hazardous Materials (IHM) - Maritiem

Een Inventory of Hazardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan…

Lees meer

Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat worden,…

Lees meer

Contra-expertise asbest

Twijfel is een slechte raadgever. Een onafhankelijke partij kan snel uitsluitsel geven. Heeft u twijfels over…

Lees meer

Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug te…

Lees meer

Certificeringsbegeleiding asbest saneren

Asbest verwijderen is niet de kernactiviteit van uw organisatie. Maar u wilt het wel onderdeel van uw eigen…

Lees meer

Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft u…

Lees meer

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels bestaan…

Lees meer

Eindcontrolemeting na asbestsanering

Meten is weten. Aan de hand van een eindcontrolemeting wordt na asbestsanering onderzocht of de ruimte weer…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de woning…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Gerelateerde referenties