Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als er puin in de grond wordt aangetroffen, is de locatie per definitie asbestverdacht. Een uitgebreide test moet dan uitwijzen of de bodem verontreinigd is met asbest. De experts van SGS Search zijn gespecialiseerd in onderzoek naar asbest in grond en geven inzicht in de feiten. Deskundig, onafhankelijk, flexibel en snel.

Grondig te werk

Een analyse naar asbest in grond, puin en baggerspecie brengt aan het licht of er sprake is van asbesthoudende materialen. En zo ja, waar de vervuiling is opgetreden. Als het vermoeden bestaat dat er asbest aanwezig is, dan gaan onze ervaren en deskundige veldwerkers grondig te werk. Daarbij maken zij gebruik van twee soorten onderzoeken:

  • Historisch onderzoek: Hierbij bekijken ze luchtfoto’s die sinds de Tweede Wereldoorlog van Nederland gemaakt zijn. Donkere plekken kunnen een indicatie zijn voor een sloot die gedempt is met asbesthoudend materiaal.
  • Veldonderzoek: Hierbij nemen zij op locatie grond-, water- of puinmonsters. Daarbij wordt eerst het maaiveld visueel geïnspecteerd. Om vervolgens steekproefsgewijs monsters te onttrekken van de bodem.

Onderzoek asbest in grond,puin en baggerspecie

Heldere rapportage

Voor de analyse van de monsters, maken we gebruik van het geaccrediteerde laboratorium van SGS Search. De laborant bepaalt de aard en de concentratie van de asbestverontreiniging en deelt zijn bevindingen in een heldere rapportage. SGS Search voert alle onderzoeken naar asbest in grond in eigen beheer uit, met veldwerkers door heel Nederland.

Wat kunnen we voor u doen?

Ontvang vrijblijvend informatie over onze diensten

Vraag nu informatie aan

Downloads

Gerelateerde diensten

Validatiemeting asbest

Heeft u een slimmere manier gevonden om asbest te saneren met minder risico’s? Of is een situatie zo specifiek…

Lees meer

Asbest in grond, puin en baggerspecie

Het vroegere gebruik van asbest laat zijn sporen na: niet alleen in gebouwen, maar ook in de bodem. Als er…

Lees meer

Asbestbeheersplan

Is er asbest in uw gebouw aangetroffen, maar heeft u geen sloop- of verbouwplannen? Dan is het niet altijd…

Lees meer

Inventory of Hazardous Materials (IHM) - Maritiem

Een Inventory of Hazardous Materials (IHM) geeft u inzicht in de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen aan…

Lees meer

Risicobeoordeling asbest

Uit de asbestinventarisatie blijkt dat er asbest in uw gebouw zit: wat nu? Als er niet gesloopt gaat worden,…

Lees meer

Contra-expertise asbest

Twijfel is een slechte raadgever. Een onafhankelijke partij kan snel uitsluitsel geven. Heeft u twijfels over…

Lees meer

Monstername en asbestanalyse

Wist u dat er in totaal 3500 verschillende asbesttoepassingen zijn? Veel daarvan zijn nog steeds terug te…

Lees meer

Certificeringsbegeleiding asbest saneren

Asbest verwijderen is niet de kernactiviteit van uw organisatie. Maar u wilt het wel onderdeel van uw eigen…

Lees meer

Asbest in uw woning

Is uw woning vóór 1994 gebouwd? Dan kan bij de bouw asbest gebruikt zijn. Een asbestinventarisatie geeft u…

Lees meer

Onderzoek en advies keramische vezels

In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Over het veilig werken met deze vezels bestaan…

Lees meer

Eindcontrolemeting na asbestsanering

Meten is weten. Aan de hand van een eindcontrolemeting wordt na asbestsanering onderzocht of de ruimte weer…

Lees meer

Asbestinventarisatie

Wilt u een gebouw van vóór 1994 renoveren of slopen? Of wilt u zeker weten of het bedrijfspand of de woning…

Lees meer

Projectmanagement bij asbestsanering

Complexe en grootschalige saneringsprojecten vragen een helder en eenduidig management. Niet alleen moeten…

Lees meer

Gerelateerde referenties