Onze diensten

Inzicht in feiten. Brede en diepe kennis. Onafhankelijke autoriteit. Snelheid en discretie. En bovenal een praktische, no-nonsense aanpak. Redenen te over om te kiezen voor SGS Search. Vier onafhankelijke bedrijven ondersteunen u op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en kwaliteitszorg.

Begeleiding bodemsanering

Blijkt uit eerder bodemonderzoek dat de grond verontreinigd is? Dan is saneren vaak een oplossing om…

Lees meer

Bodemonderzoek

Vooraf is niet altijd duidelijk of en in welke mate de bodem verontreinigd is. Bij de aanvraag van een…

Lees meer

Risicobeheersing bij projectontwikkeling

Bij projectontwikkeling zijn risico’s nooit helemaal uit te sluiten. Met zoveel verschillende disciplines,…

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing

Projectontwikkelaars van binnenstedelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op bebouwd terrein moeten…

Lees meer