De CO2-prestatieladder bij SGS Search

Als duurzame organisatie gunnen we u graag een kijkje in onze eigen footprint: hoeveel CO2 stoten we uit en wat ligt hieraan ten grondslag? En nog belangrijker: hoe verbeteren we onze CO2-footprint? Transparantie is voor ons belangrijk en daarom geven we u inzicht in onze CO2-footprint. En onze ambities voor de toekomst. De basis? De CO2-prestatieladder.

CO2 presatatieladder
 
Inzicht in de uitstoot van CO2 krijg je op basis van de feiten. Bij het jaarlijkse onderzoek hanteren we daarom het  Greenhouse Gas Protocol. Dit is de internationale standaard voor verantwoording en verslaglegging over de uitstoot van bedrijven. Certificering volgens de CO2-prestatieladder gaat ook op basis van dit protocol. We zijn gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. SGS Search wil over een periode van vijf jaar (2016 t/m 2021) een reductie behalen van 20% per gewerkte FTE dag binnen scope 1 en 2. Daarnaast willen we een reductie van 10% per gewerkte FTE dag van de 80% grootste scope 3 emissiebronnen behalen. SGS Search is hiermee, in vergelijking met concurrenten, zeer ambitieus te noemen (koploper). De belangrijkste elementen uit het jaarlijkse onderzoek vindt u hieronder. 

Rapportages CO2-footprint en reductiedoelstellingen

In onderstaande rapportages leest u alles over de stand van zaken rond de CO2-uitstoot van SGS Search. Twee maal per jaar verschijnt een nieuw overzicht. Hierin leest u ook wat onze ambities zijn om de uitstoot verder te verminderen. 

Energiemanagement

Het energieverbruik van SGS Search heeft continu onze aandacht. In verschillende fasen meten we, beoordelen de resultaten en sturen we bij. In een schematisch overzicht ziet u hoe we dit aanpakken. 

 

Uitstoot gedetailleerd in kaart: ketenanalyse

We hebben een rangorde opgesteld van de meest materiële scope 3 emissiebronnen. Een aantal van onze ketens brachten we in kaart met een Greenhouse Gas ketenanalyse. De resultaten van deze analyse leest u in de rapportages over:

Kennisdelen

Naast onze duurzame dienstverlening zetten we in op het delen van kennis. Dit doen we door boeken, evenementen, presentaties, trainingen. En door deelname aan diverse adviesraden en besturen rond het thema duurzaamheid. Een overzicht vindt u hier:

  • Energieke Regio
  • BREEAM-Sloop
  • C2C Bouwgroep. De C2C Bouwgroep bestaat uit bouw gerelateerde fabrikanten die de circulaire economie omarmen en beschikken over één of meerdere Cradle to Cradle certificaten, en vier strategische partners waaronder SGS Search. De C2C Bouwgroep is een kennisplatform van partijen uit de bouwkolom, die als ambassadeurs het Cradle to Cradle gedachtegoed verder willen uitdragen binnen de Nederlandse Bouw. Er wordt onderling kennis en informatie uitgewisseld, en ervaringen worden gedeeld met bouwgerelateerde bedrijven die overwegen met Cradle to Cradle aan de slag te gaan.
  • De Groene Zaak
  • Dutch Green Building Council
  • Duurzaamgebouwd.nl
  • Energie Prestatie Keuring (EPK). SGS Search is met negen andere partijen een project gestart om een Energie Prestatie Keuring (EPK) voor kantoren te ontwikkelen. De EPK is een instrument dat bedrijven helpt bij het inzichtelijk maken van energiebesparende maatregelen. Daarmee tonen zij aan dat ze voldoen aan de energiemaatregel-verplichting van de Wet Milieubeheer. De ontwikkeling van de EPK kantoren is onderdeel van het Nationaal Energieakkoord. Het geeft invulling aan een van de doelstellingen van het Energieakkoord om te komen tot een forse energiebesparing in de gebouwde omgeving.
  • Koning Willem I Stichting (Plaquette)
  • NRP - Nederlands Renovatie Platform
  • Rotterdam Cirkelstad. Rotterdam Cirkelstad is een samenwerkingsverband van o.a. SGS Search en staat in gezamenlijkheid garant voor het sluiten van de materialen kringloop binnen de stad en bieden perspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Rotterdam Cirkelstaat gaat voor het 100% sluiten van kringlopen, 5 tot 50% werkplekken voor integratie en CO2-reductie.

Verder nemen wij ook actief deel aan commissies en besturen op andere thema’s, zoals asbest. Denk bijvoorbeeld aan het CCvD (Ascert), VOAM-VKBA en Fenelab. Zo kunnen wij duurzaamheid ook in de asbestketen op de kaart zetten. 

Luisteren naar, en leren van initiatieven vanuit de markt zijn voor ons belangrijk in het vergaren en delen van kennis. Heeft u een innovatief idee om onze positieve footprint verder te vergroten of de negatieve footprint te verkleinen? Dan gaan we daar graag met u over in gesprek.